Het belang van meten

Afvalwater ziet er bij elke organisatie anders uit. Afhankelijk van het productieproces komen er stoffen in het water terecht. Het is van belang deze stoffen te controleren. De natuur kan namelijk niet al het afvalwater zelf verwerken. Je kunt je voorstellen dat grote hoeveelheden afvalwater enorme gevolgen met zich meebrengen.

Zuivering of verontreinigingsheffing

Zodra je als organisatie afvalwater loost, ben je verplicht een zuivering uit te voeren of verontreinigingsheffing te betalen. Het afvalwater gaat namelijk het riool in of komt terecht op het wateroppervlak. Dat moet gereinigd worden. De hoogte van het bedrag van de heffing is afhankelijk van de hoeveelheid afvalwater of het soort stoffen dat geloosd wordt. De regelgeving bepaalt overigens ook hoe vaak je een controle dient uit te voeren.

Controleer afvalwater continu en voorkom boetes

Wanneer je het afvalwater niet vaak genoeg laat controleren, kunnen er flinke boetes opgelegd worden. Sterker nog, als er in één keer een flinke lozing plaatsvindt worden er zelfs boetes uitgedeeld van € 25.000,-. Dat wil je niet! Investeren in apparatuur die continu het afvalwater controleert bespaart onder aan de streep veel geld.

Parameters bij de monitoring van afvalwater

Bij het controleren van afvalwater komen een aantal zaken kijken. Zo wordt de troebelheid van het water gemeten. Dit om te controleren of het filter goed werkt of niet. Daarnaast is het van belang om te bekijken welke componenten zich in het water bevinden. Denk hierbij aan:

Een eigen waterzuiveringssysteem

Steeds meer organisaties beschikken over een eigen waterzuivering. Het grote voordeel daarvan is dat het water continu wordt gemeten, inclusief alle bovenstaande componenten. Je houdt hiermee rekening met het milieu en zorgt ervoor dat je geen boetes aan je broek krijgt. Uiteraard helpen we je bij zo’n waterzuivering. Het is zelfs mogelijk een 24/7 service contract af te sluiten zodat je nooit voor verrassingen komt te staan.

Bekijk de mogelijkheden of neem contact met ons op.