We zijn allemaal gewend aan de voordelen van ammoniak als reinigingsmiddel in huis. Toch zijn overmatige concentraties ammoniak gevaarlijk voor de omgeving, vooral in beken en rivieren. Ammoniak tijdig meten is van groot belang. We geven u alle informatie die nodig is om aan de slag te gaan.

Ammoniak in de natuur

Ammoniak komt van nature voor in het milieu. Het is een verbinding van stikstof en waterstof met de formule NH3. Meestal is het aanwezig in lage concentraties in natuurlijke waterbronnen.

Ammoniak komt op verschillende manieren in de waterketen terecht. Hoewel de belangrijkste bronnen van ammoniak natuurlijk zijn, inclusief menselijk en dierlijk afval en rottend organisch materiaal, kunnen de niveaus worden verhoogd door menselijke activiteiten. Denk hierbij aan landbouwmeststoffen, afvalverwijdering en industriële processen.

Wanneer ammoniak schade aanricht

Ammoniakniveaus hoger dan ongeveer 0,1 mg / L zijn een indicator voor een vervuilde waterbron en veroorzaken schade. Het kan ook de plantengroei over-stimuleren of algenbloei veroorzaken. Dit leidt uiteindelijk tot een extreme vermindering van zuurstof die nodig is om het waterleven gezond te houden.

Het probleem is tweedelig:

  • De extra algenbloei beperkt zonlicht dat andere organismen bereikt die het nodig hebben voor fotosynthese
  • Ook de algen schakelen overdag van fotosynthese naar ademhaling ‘s nachts. Hierdoor dalen de zuurstofniveaus

Aan de slag met ammoniak meten

Er zijn verschillende stadia van de waterbehandelingscyclus waarin ammoniak te meten is:

  • Wateropname
  • Glorificatie
  • Afvalwater van industriële bedrijven
  • Beluchting
  • Filtratie
  • Afvoer van water naar het milieu

Zodra u voor ogen heeft waar u gaat meten en voor welk doel, is het belangrijk te kiezen voor een passende oplossing. Nauwkeurigheid, monitoringfrequentie en de manier waarop gegevens worden verwerkt en gecommuniceerd, spelen een rol bij deze beslissing.

De juiste technologie

Wanneer het ammoniakniveau helder is, kiest u de juiste technologie. In ons assortiment vindt u een populaire analyser die gebruikmaakt van iOn Selective Electrode (ISE) -technologie om niveaus van 0,050 tot 1000 mg / L te meten.

Echter zijn er toepassingen die een techniek vereisen die een lager bereik heeft. In dit geval is onze analyser die gebruikmaakt van coloritmische technologie aan te raden. Deze analyser geeft een en zeer nauwkeurige meting van lage ammoniakconcentraties van 0 tot 3 mg / L te bereiken.

Is een continue meting nodig? Of volstaan een paar metingen per uur? Onze ISE-meter biedt continue monitoring, terwijl de colorimetrische versie tot vier metingen per uur levert.