Ammonium is een stof in water die vaak wijst op verontreiniging. Om het gehalte onder controle te houden en gezondheidsrisico’s te beperken, is het belangrijk om ammonium continu te meten. We vertellen je meer over de concentraties, gevaren én het bepalen van ammonium in water. Lees even verder.

Wat is ammonium?

Ammonium is een zuur uit ammoniak. De stof is een indicator voor verontreinigingen in water. Verhoogde gehalten ammonium kunnen namelijk leiden tot de opname van schadelijke bacteriën. Daarbovenop kost het onnodig veel energie om ammonium onschadelijk te maken.

De concentratie van ammonium in water

Ammonium komt voor in zowel grondwater, oppervlaktewater als drinkwater. De concentraties verschillen.

  • In grondwater is de concentratie ammonium meestal lager dan 1 mg/l.
  • In oppervlaktewater lopen de concentraties op van 2 tot 16 mg/l door de afbraak van organisch materiaal. Vooral in gebieden met veehouderij komen hoge concentraties ammonium in oppervlaktewater voor.
  • In drinkwater is de gemiddelde concentratie ammonium 0,03 mg/l. Waterleidingen houden de concentratie zo laag mogelijk om overmatige bacteriële groei in het leidingnet te beperken.

Ammonium als meetparameter

Ammonium wordt gebruikt als reagens en als meetparameter in verschillende afdelingen van water- en afvalwaterzuivering.

  • Natuurlijk voorkomende ammonium wordt bewaakt in bronwater
  • Tijdens het desinfectieproces wordt ammonium gecombineerd met chloor voor de behandeling van drinkwater
  • Soms wordt ammonium gebruikt voor de pH-regeling, bijvoorbeeld in de farmaceutische industrie
  • Ammonium wordt veelal bewaakt in afvalwaternitrificatie- en denitrificatieprocessen

Het gevaar van ammonium in water

Ammonium is over het algemeen onschadelijk in lage concentraties. In hoge concentraties veroorzaakt het echter schade en brengt het gezondheidsrisico’s met zich mee. De stof kan leiden tot irritatie van de darmwand en aantasting van de longen. Daarnaast leidt de aanwezigheid van een verhoogd gehalte ammonium altijd tot prestatievermindering. Het is daarom heel belangrijk om de ammoniumgehaltes goed te bewaken en in de hand te houden.

Ammonium bepalen in water

Onze ammonium in water analyzer is perfect om het ammoniumgehalte in je specifieke procesapplicatie te bewaken en beheren. Deze meter maakt gebruik van een robuuste, gas detecterende ammoniak elektrode. Dit voor een nauwkeurige en betrouwbare meting in waterzuiveringen. Met dit principe hebben we al meer dan 10 jaar ervaring om ammonium in water te bepalen. Het meetprincipe biedt daarbij niet alleen een continue meeting, óók minimale onderhoudskosten. Al met al zeer nauwkeurig en voordelig!

Advies nodig? Of meer weten over deze ammonium analyzer? Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren je graag.