Meetonzekerheden

EN14181 EN15267 gecertificeerde CEMS op de schop

  • Bij een uitspraak op 29 mei j.l. door de Raad van State, heeft deze de onzekerheidsbenadering, welke in het kader van het PKL is ontwikkeld* en in 2018 reeds is gepubliceerd, omarmd. Hiermee heeft deze genoemde methode tot onzekerheidsbenadering nu dus ook een juridische status gekregen. Reden om deze methode te ontwikkelen was om gehoor te geven aan de toezegging van onze Staatssecretaris aan de 2e kamer om oneigenlijk gebruik van de meetonzekerheid tegen te gaan.
  • Dit betekent dat de maximale aftrek van de meetonzekerheid niet (meer) is toegestaan. Voorheen kon bijvoorbeeld voor koolmonoxide (CO) een meetonzekerheid van maximaal 10% worden toegepast. Deze meetonzekerheid zal nu afhankelijk van de bepaalde onzekerheid voortkomend uit toetsing van het AMS conform EN 15267-3 door bijvoorbeeld de TÜV, daaraan aangepast worden. Dit heeft zowel voor korte termijn gemiddelden, als ook voor de lange termijn gemiddelden de nodige impact.
  • Ook is n.a.v. de genoemde uitspraak duidelijk geworden dat het verhogen van emissiegrenswaarde met genoemde meetonzekerheid i.p.v. het in mindering brengen ervan (het z.g. valideren) is ook niet meer toegestaan.

 

* Het advies is dan ook om genoemde publicatie PKL grondig door te nemen en te toetsen of er binnen uw organisatie aanpassingen dienen te worden doorgevoerd. De publicatie is te vinden op infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/meten-en-rapporteren/pkl/ en via deze link Meetonzekerhied EN14181 EN15267 CEMS.