Verplichte metingen

Voor de controle van emissie naar lucht zijn in veel gevallen continue metingen nodig. Dit is afhankelijk van de vastgestelde controle regime. Daarbij komen de nodige regels over kwaliteitsborging, meetapparatuur en controles bij kijken. Wij geven je alle ins en outs over CEMS.

Continu emissies meten is voor diverse installaties verplicht. Denk aan grote stookinstallaties of installaties met een thermisch vermogen van 100MW of meer. Ook voor kleinere installaties kan een continue meetverplichting gelden. Al deze installaties bevatten een CEMS continu emissie meetsysteem.

CEMS meetmogelijkheden

Er zijn diverse mogelijkheden voor het meten van emissies naar lucht. Zo bieden wij hot wet analysers en analysers die werken op basis van cold dry.

Hot wet multi componenten analysers

  • MCS100 FTIR CEMS: geschikt voor het meten van NO, NO2, NOX, HF, HCL, CO, SO2, O2, TOC, CXHY, NH3, CO2, CH4 H2O C3H8 C2H6 N2O
  • MCS200 NDIR CEMS: geschikt voor het meten van NO, NO2, NOX, HCL, CO, SO2, O2, TOC, CXHY, NH3, CO2, CH4 H2O

Cold dry systeem

  • GMS800 CEMS: geschikt voor het meten van: NO, NO2, NOX, CO, SO2 en O2

Meetnormen die van toepassingen zijn voor een CEMS

Bij continue metingen is de kwaliteitsborging van de geautomatiseerde meetsystemen belangrijk. De methodiek is vastgelegd in het normblad NEN-EN 14181 ‘Emissies van stationaire bronnen – Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen’.

Voor het meten van totaal stof is de kwaliteitsborging zoals vastgelegd in NEN-EN 14181 specifiek uitgewerkt in NEN-EN 13284-2. Verder geeft de norm NEN-EN15259 de richtlijn voor het opstellen van het meetplan en stelt het eisen aan de meetlocatie. NEN-EN17255 geeft de richtlijn voor het verwerken van de data.

Kwaliteitsborging meetsystemen

Nadere kwaliteitsborging van de meetapparatuur en toegepaste uitworpkarakteristieken is uitgewerkt in NEN-EN 14181 Emissies van stationaire bronnen – Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen.

CEMS meetprincipes

Volgens de Europese norm NEN-EN 14181 ontstaat in de keuze van het meetprincipe in beginsel alle vrijheid. De norm is leidend, ongeacht de keuze voor het meetprincipe. In deze norm zijn de zogenaamde QAL-procedures beschreven. Dit is een kwaliteitssysteem dat moet borgen dat het meetsysteem voldoet aan de gestelde onzekerheidseisen.

Meer informatie is te vinden in de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 8114.

Kwaliteitsborging CEMS

De NEN-EN 14181 onderscheidt vier stappen in de kwaliteitsborging van automatische meetsystemen:

  1. Qal 1, de kwaliteitsborging bij installatie (levering) van het systeem. Dit is de verantwoordelijkheid van de leverancier om dit te leveren. Analysers die beschikken over een QAL1 certificaat, vind je op de website Qal1
  2. Qal 2, de vijfjaarlijkse kalibratie van het systeem met een parallelmeting. Deze metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd meetbureau
  3. Qal 3, de regelmatige controle van het systeem door de plant operator. Deze operator besteed deze werkzaamheden vaak uit aan de leverancier.
  4. AST, jaarlijkse controle kalibratiefunctie, lineariteittesten met een parallelmeting. Geautomatiseerde meetsystemen moeten minimaal één keer per jaar worden gecontroleerd met een parallelmeting

Meer weten over CEMS?

Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.