Fosfaat is onmisbaar bij drinkwaterzuiveringen. Toch kan de stof ook milieuproblemen met zich meebrengen. Meten is weten. Hou het fosfaatgehalte in water scherp in de gaten. Hoe? Met de juiste kennis én apparatuur.

Wat is fosfaat?

Fosfaat is essentiële voedingsstof voor alle levende wezens. Van eencellige bacterie tot mens. De stof bestaat uit een verbinding van fosfor en zuurstof. Het vormt één van de belangrijkste bouwstenen van ons DNA. Daarnaast vervult het een belangrijke rol in de sterkte, de energiehuishouding en de communicatie tussen cellen. Kortom: alle mensen, dieren en planten hebben een minimale hoeveelheid fosfaat nodig.

Hoe fosfaat in water terechtkomt

Veel waterbedrijven voegen fosfaten toe in hun waterbevoorrading om te voorkomen dat lood van oude leidingen oplost in het water. Het doel is om het loodgehalte in het water onder het maximaal toegestane niveau van 25 mg / l lood te houden.

De grootste zorg met betrekking tot fosfaatconcentraties is “eutrofiëring”. Dit houdt in dat te veel fosfaat in water kan leiden tot overmatige groei van planten en algen.
Het is ook mogelijk dat fosfaat op andere manieren in water terechtkomt. Denk hierbij aan landbouwactiviteiten, dierlijk afval, menselijk afvalwater, voedsel afval, stedelijk afval, plantaardig materiaal, industrie en wasmiddelen.

De hoeveelheid fosfaat in water is niet gereguleerd. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) stelt echter een aanbevolen maximale ‘veilige’ waarde van ongeveer 5 mg / l en geeft aan dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) van een persoon niet meer mag zijn dan 800 mg.

Fosfaat in water bepalen

De Aztec aw636 fosfaat analyser de ideale toevoeging op een waterzuiveringsinstallatie. Het apparaat biedt betrouwbare en nauwkeurige metingen van fosfaatconcentraties. Van drinkwater influent tot afvalwater effluent.

We zetten een aantal kenmerken van de analyzer op een rij:

  • Analyse tot maximaal drie waterstromen
  • Geautomatiseerde monsterverdunning voor een maximaal meetbereik
  • Grafisch kleurenbeeldscherm met intuïtieve software
  • 100% juiste meting door reiniging na elke meetcyclus

Wil je meer weten over het meten van fosfaat in water?

Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.