Het is belangrijk dat meetinstrumenten nauwkeurige resultaten leveren. Dat weet jij als geen ander. Foutieve metingen kunnen leiden tot verkeerde beslissingen en financiële gevolgen. Om de nauwkeurigheid van meetapparatuur te garanderen, is kalibratie nodig. In dit blogbericht geven we je meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat. Lees je mee?

Wat is kalibratie precies?

Kalibratie is het proces van het vergelijken van de meetwaarden van een meetinstrument met die van een referentie-instrument dat bekend staat als een standaard. Het doel van kalibratie is om de afwijkingen van het meetinstrument te bepalen en aan te passen om de nauwkeurigheid te verbeteren. Kalibratie moet regelmatig worden uitgevoerd om te zorgen dat de apparatuur consistent nauwkeurige resultaten oplevert.

Zo kalibreren wij meetapparatuur

Meetapparatuur kalibreren? Multi Instruments staat voor je klaar. Een specialist komt bij je langs op locatie en kalibreert apparatuur middels een spanpunt- en nulpuntcontrole. De informatie die wij hieruit krijgen, slaan we op in zogeheten CUSUM-controlekaarten. Deze bieden een stukje statistiek waardoor er na verloop van tijd kan worden vastgesteld of apparatuur bepaalde afwijkingen vertoont.

Hoe vaak dient meetapparatuur gecontroleerd te worden?

De controlefrequentie wordt gebaseerd op de tijdsperiode waarin het meetinstrument geen toezicht of controle behoeft. Stel dat deze periode twee weken bedraagt, behoort de controlefrequentie eenmaal per twee weken te zijn. Normaal gesproken varieert deze periode van één tot vier weken, echter kan dit oplopen tot zes maanden. Daarnaast behoort de frequentie gebaseerd te zijn op het verkrijgen van voldoende resultaten om een statische bewerking te kunnen uitvoeren. Over de exacte frequentie geven wij je graag advies.

Meetapparatuur kalibreren conform EN 14181

Om de betrouwbaarheid van apparatuur te garanderen, kalibreren wij componenten conform de richtlijn EN 14181 met betrekking tot Quality Assurance Level 3 (QAL3). Hierbij voeren wij verschillende kalibraties uit welke wij documenteren op het kalibratiecertificaat.

  • S ams nulniveau en spanniveau van het te kalibreren component
  • Waarde nulgas en spangas
  • Actuele barometerwaarde
  • Flesnummers nulgas en spangas (indien van toepassing)
  • Stabiliteitsdatum spangas
  • Toegepaste flow voor kalibratiegas
  • Aansluitplaats voor kalibratiegas
  • Nul- en spanpuntcontrole inclusief start- en eindtijd

Meetapparatuur kalibreren door Multi Instruments

Eén ding is zeker. Kalibratie is een belangrijk onderdeel van kwaliteitsbeheersing en kan helpen om fouten en afwijkingen te minimaliseren. Het is belangrijk om de juiste kalibratietools te gebruiken en de kalibratie regelmatig uit te voeren om de nauwkeurigheid van. meetapparatuur te garanderen. Wij helpen je graag. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.