MCS200 Emission Monitoring System hot wet CEMS

NDIR Multi Componenten Analyse Systeem CEMS MCS200

CEMS gebaseerd op NDIR technologie. Een analyse systeem wat alle taken uitvoert ten behoeve van nauwkeurige emissie monitoring: meer dan 10 componenten worden simultaan gemeten.

Een hoofddoel van deze CEMS  MCS200 ontwikkeling is het realiseren van een analyser met een lage onderhoudsbehoefte en hoge analyse nauwkeurigheid voor componenten als HCl, SO2, NO, NO2, CO, CO2, CH4, N2O, NH3 en H2O.

Recent is het MCS200 CEMS TÜV gekeurd inclusief een totaal koolwaterstoffen FID analyser, de GMS800 Fidor. Het betreft hier een FID analyser waarvan de detector direct het sample aftakt van de monsternameleiding. Voordeel is dat je geen aparte monsterameleiding en monsternamesonde nodig hebt. Ten overvloede wellicht: ook de FID is meegetoetst op basis van NEN-EN 15267-3 door de TÜV en maakt onderdeel uit van het TÜV certificaat.


Automatisch kalibreren

Uniek is dat de MCS200 kan worden uitgerust  met de mogelijkheid om volledig automatisch te kalibreren. Om dit te realiseren kan een zogenoemd “optical filter wheel” worden ingebouwd, waarmee zonder het gebruik van ijkgassen kalibraties mogelijk zijn. Uiteraard geheel volgens de QAL3 EN14181:2014 norm.

Dit geeft je twee belangrijke voordelen: een economisch voordeel en een hogere beschikbaarheid. Het economisch voordeel ligt er vooral in het feit dat er geen kosten worden gemaakt voor ijkgassen, cilinderhuur, afschrijving, reduceren etc. Daarnaast verloopt de kalibratie met het “optical filter wheel” volledig automatisch en zijn er dus geen mandagen benodigd. De start van deze kalibratie cyclus kan zelfs worden geïnitieerd door het emissie registratie systeem.

Bekijk hier de andere systemen

Certificaat QAL1 TUV website

 

Specificaties

Meetprincipe
NDIR
Omgevingstemperatuur
+5 °C ... +40 °C
Mogelijke interfaces
RS-232 / RS-422 / RS-485 / Ethernet
Bus protocol
Modbus RTU / OPC / SOPAS ET / PROFIBUS DP (optie)
IP klasse
IP54
Conform
2001/80/EG, 2000/76/EG,
27.BImSchV, TA-lucht, EN 15267,
EN 14181, MCERTS
Analoge uitgangen
0/4 ... 22mA, max. belasting 500Ω
Aantal afhankelijk van systeemconfiguratie, galvanisch gescheiden, max. 32 uitgangen
Analoge ingangen
0/4 ... 22mA, max. belasting 100Ω
Aantal afhankelijk van systeemconfiguratie, galvanisch gescheiden, max. 32 ingangen
Digitale uitgangen
48V AC, 0,5 A, 35 W / 48V DC, 0,5 A, 24 W
Aantal afhankelijk van systeemconfiguratie, galvanisch gescheiden, max. 64 uitgangen
Digitale ingangen
3,9V, 4,5mA, 0,55 W
Aantal afhankelijk van systeemconfiguratie, max. 64 ingangen
Detectielimiet
< 2 % van het meetwaardebereik
QAL1 certificaat
Ja
EN 15267-3 certificaat
Ja
Responsetijd
≤ 200 s; FID: ≤ 45 s
Rookgastemperatuur
≤ +1300 °C
Afmetingen (H x B x D)
2165 x 806 x 605mm
Display
LC-display
Status-LED's: *Power*, *Maintenance* and *Failure*
Gewicht
≤ 250 kg
Elektrische veiligheid
CE
Maximale flow
≤ 300 l/h

Kenmerken MCS200:

 • Bediening via touchscreen
 • Automatische afstelling van de analysator
 • Automatisch terugspoelen en filterreiniging van de bemonsteringseenheid
 • Meting van maximaal 10 IR-componenten plus O2 en totaal koolwaterstoffen (CxHy)
 • Extractieve analyse methode
 • Onderhouds arm gastransport met behulp van een  ejectorpomp
 • Calibratie met interne calibratie filterwiel
 • Gecertificeerde digitale Modbus®-interface
 • Webserver voor apparaatbesturing onafhankelijk van het gebruikte besturingssysteem
 • Gebruik van droge testgassen bij HCl en NH3

Voordelen MCS200:

 • Echte grenswaardebewaking
 • CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCL, NH3, CH3, CO2, H2O, O2 en CxHy gecertificeerd conform EN 15267-1:2009, EN15267-2:2009, EN15267-3:2007 en EN14181:2014
 • Slechts één analysator voor 12 meetcomponenten
 • Eenvoudig te integreren in de netwerkomgeving van de klant
 • Lange onderhoudsinterval van 6 maanden voor veel meetcomponenten
 • Op geschiktheid geteste meting van broeikasgassen als N2O, CH4 en CO2
 • Lage onderhoudskosten

Applicaties MCS200:

 • Emissiebewaking bij afvalverbrandingsinstallaties
 • Energiecentrales
 • Meestookinstallaties, bijv. cementfabrieken
 • Meting van stikstofoxiden (NO, NO2, N2O)
 • SO3-bewaking in o.a. kolencentrales