FTIR Multi Componenten Analyse Systeem MCS100FT

FTIR Multi Componenten Analyse Systeem MCS100FT

Het Multi Instruments Analytical B.V. CEMS is gebaseerd op FTIR technologie. [MCS100FT]

Een analyse systeem wat alle taken uitvoert ten behoeve van nauwkeurige emissie monitoring: meer dan 10 componenten worden simultaan gemeten.

Een hoofddoel van deze ontwikkeling is het realiseren van een zeer laag meetbereik van 0 – 3 mg/m3 voor de meting van HF. Daarnaast worden de andere rookgas componenten als HCl, SO2, NO, NO2, CO, CO2, CH4, N2O, NH3 en H2O in deze Multi component FTIR gemeten. De chemometrische modellen toegepast in de MCS100FT, zijn nieuw ontwikkeld om zeker te zijn van minimale interferenties tussen de gascomponenten. De robuuste CubeCorner interferometer, in combinatie met de volledig nieuw ontwikkelde meetcel en de chemometrische evaluatieprocedure, zorgen voor nauwkeurige en betrouwbare meetresultaten.

Recent is de MCS100FT aangepast met een volledig geïntegreerde totaal koolwaterstoffen FID analyser, de FID100FT. Het betreft hier een FID analyser waarvan de detector direct aan de sample cuvet is gemonteerd. Voordeel is dat er nauwelijks sample leidingen benodigd zijn (die dan dus ook geen onderhoud vergen). Bijkomend voordeel is dat op deze wijze de FID geen extra lucht verbruikt, het totale systeem verbruikt 1400 l/hr instrumentenlucht. Dat is minder dan een klassieke combinatie FTIR/FID verbruikt! Ten overvloede wellicht: de FID is meegetoetst op basis van NEN-EN 15267-3 door de TÜV en maakt onderdeel uit van het TÜV certificaat.


Automatisch kalibreren

Uniek is dat de MCS100FT kan worden uitgerust  met de mogelijkheid om volledig automatisch te kalibreren. Om dit te realiseren kan een zogenoemd “optical filter wheel” worden ingebouwd, waarmee zonder het gebruik van ijkgassen kalibraties mogelijk zijn. Uiteraard geheel volgens de QAL3 EN14181 norm.

Dit geeft twee belangrijke voordelen: een economisch voordeel en een hogere beschikbaarheid. Het economisch voordeel ligt er vooral in dat er geen kosten worden gemaakt voor ijkgassen, clinderhuur, afschrijving reduceers etc. Daarnaast verloopt de kalibratie met het “optical filter wheel” volautomatisch en zijn er dus geen mandagen benodigd.

De beschikbaarheid wordt sterk verhoogd omdat niet meer periodiek één werkdag durende kalibratie behoeft te worden doorgevoerd. De Automatische Kalibratie met het “optical filter wheel” neemt nog geen uur in beslag!

Logischerwijze is door de TÜV deze methode uitgebreid getest en goedgekeurd.

Specificaties

Meetprincipe
FTIR
Omgevingstemperatuur
+5 °C ... +35 °C
Met koelapparaat: +5 °C ... +50 °C
Mogelijke interfaces
RS-232 / RS-422 / RS-485 / Ethernet
Bus protocol
Modbus RTU / OPC / SOPAS ET / PROFIBUS DP (optie)
IP klasse
IP43; Optioneel IP54
Conform
2001/80/EG, 2000/76/EG,
27.BImSchV, TA-lucht, EN 15267,
EN 14181, MCERTS
Analoge uitgangen
0/4 ... 22mA, max. belasting 500Ω
Aantal afhankelijk van systeemconfiguratie, galvanisch gescheiden, max. 32 uitgangen
Analoge ingangen
0/4 ... 22mA, max. belasting 100Ω
Aantal afhankelijk van systeemconfiguratie, galvanisch gescheiden, max. 32 ingangen
Digitale uitgangen
48V AC, 0,5 A, 35 W / 48V DC, 0,5 A, 24 W
Aantal afhankelijk van systeemconfiguratie, galvanisch gescheiden, max. 64 uitgangen
Digitale ingangen
3,9V, 4,5mA, 0,55 W
Aantal afhankelijk van systeemconfiguratie, max. 64 ingangen
Detectielimiet
< 2 % van het meetwaardebereik
QAL1 certificaat
Ja
EN 15267-3 certificaat
Ja
Responsetijd
≤ 200 s; FID: ≤ 45 s
Rookgastemperatuur
≤ +1300 °C
Afmetingen (H x B x D)
2165 x 806 x 605mm
Display
LC-display
Status-LED's: *Power*, *Maintenance* and *Failure*
Gewicht
≤ 260 kg
Elektrische veiligheid
CE
Maximale flow
≤ 300 l/h

Kenmerken:

 • Kleinste op geschiktheid geteste HF-meetbereik 0 … 3 mg/m³
 • Automatische spectrumaanpassing AutoVAL voor betrouwbare meetwaarden
 • Bediening via touchscreen
 • Transport van meetgas m.b.v. een filterpomp zonder bewegende delen
 • Op geschiktheid getest conform EN15267
 • Bediening en diagnose op afstand via SOPAS ET software
 • Automatische afstelling van de analysator
 • Automatisch terugspoelen en filterreiniging van de bemonsteringseenheid

Voordelen:

 • Echte grenswaardebewaking
 • Slechts één analysator voor meer dan 12 meetcomponenten
 • Eenvoudig te integreren in de netwerkomgeving van de klant
 • Lange onderhoudsinterval van 6 maanden voor veel meetcomponenten
 • Op geschiktheid geteste meting van broeikasgassen als N2O, CH4 en CO2
 • Lage onderhoudskosten

Applicaties:

 • Emissiecontrole in afvalverbrandingsinstallaties
 • Echte HF-grenswaardebewaking, bijv. bij de productie van aluminium
 • Controle van gasvormige emissies in cementfabrieken en krachtcentrales