Voor een thermische reinigingsinstallatie realiseerden wij een CEMS voor de bepaling van fijnstof

Met trots delen wij weer een nieuwe referentie. Het bedrijf in kwestie verwerkt teerhoudend asfalt (TAG), teer houdend of bitumineus dakleer en thermisch verontreinigde grond (cyanide, olie en pcb’s). De oplossing die we boden? De FWE200 analyser.

De analyser is ontworpen om stofconcentraties in natte rookgassen te meten. Het gas wordt afgezogen via een bemonsteringssonde en tot boven dauwpunt verwarmd. Alle waterdruppels die eventueel in het rookgas aanwezig zijn worden verdampt en kunnen daardoor de meting niet verstoren. Het “scattered light meetprincipe” is vervolgens in staat om lage stofconcentraties te analyseren.

De voordelen:

  • Betrouwbare stofanalyse in natte rookgassen
  • Geen contact tussen bewegende onderdelen en het gas, dus onderhoudsarm
  • Lage onderhoudskosten
  • Eenvoudige installatie door compact design