Ammoniak meting - NH3

Ammoniak (NH3) is een kleurloos gas dat vaak wordt gebruikt in industriële processen, de landbouw en andere toepassingen. Het is een verbinding van stikstof (N2) en waterstof (H2) en kan schadelijk zijn voor mens en milieu. Om de luchtkwaliteit en veiligheid te waarborgen, is het belangrijk om de concentratie van NH3 te meten.

Ammoniak meting | Multi Instruments

Stikstof vs ammoniak

Stikstof (N2) is overal om ons heen. Zo’n 78% van alle lucht bestaat uit stikstof. Dit is niet schadelijk voor mens en milieu. Maar er zijn ook andere deeltjes in de lucht waarin stikstof zit. Deze zijn wél schadelijk. We hebben het over stikstofoxiden en ammoniak.

Ammoniak is vooral schadelijk voor de natuur. Planten en de bodem nemen dit namelijk op. Zo komt er teveel NH3 in natuurgebieden en de bodem wordt er rijker door. Zeldzame planten die het goed doen op voedselarme grond, verdwijnen hierdoor. Het is daarom belangrijk om de uitstoot van ammoniak in bedwang te houden.

Lees meer over stikstof

De uitstoot van ammoniak

Ammoniak wordt in grote hoeveelheden geproduceerd. Het wordt onder andere gebruikt voor het maken van kunstmest, schoonmaakmiddelen en als koelmiddel voor grote koelinstallaties. Maar het overgrote deel (ruim 86%) van de uitstoot van ammoniak is afkomstig van de landbouw. Denk aan mest uit stallen, in de wei en het gebruik van (kunst)mest op het land. Omdat de uitstoot van ammoniak nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid, zijn er de afgelopen jaren al verschillende maatregelen genomen. Zo zijn de Europese normen voor de uitstoot vastgesteld op 128 ton. Om hier niet bovenuit te komen, is een ammoniak meting belangrijk.

GasEye™ analyzer | Multi Instruments

Ammoniak meting

Onze Airoptic TDL analyzer is een kwalitatief hoogwaardig instrument. Geschikt voor een in-situ meting van ammoniak. De NH3 analyzer biedt een onbeheerd 24/7 werkingsschema, korte responstijd en vereist vrijwel geen onderhoud na de installatie.

 • NH3 bereik: 0 – 5 ppmv / 0 – 50 ppmv / 0 – 1000 ppmv / 0 – 1 vol% / 0 – 100 vol%
 • Procestemperatuur: 0 – 550°C
 • Realtime detectie: responstijd minder dan 0,1 seconde
 • Hoge gevoeligheid: detectielimiet onder 0,1 ppmv per meter
 • In-situ monitoring: direct in het proces, geen monstervoorbereiding
 • Onderhoudsvrij: uitgerust met een zelfkalibrerende functie, geen veldkalibratie nodig
 • Ongevoelig voor stof en rook in het gemeten proces: tot 50 g/m3
 • ATEX versie beschikbaar
Bekijk de NH3 analyzer

Meer dan een ammoniak meting

Naast een nauwkeurige meting van ammoniak, bieden onze NH3 analyzers ook de mogelijkheid om verschillende componenten tegelijk te meten én de verhouding tot elkaar te analyseren.

 • NH3 + H2O
 • NO + NH3
 • SO2 + HCL + NH3 + H20

De analyzers zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen. Benieuwd welke het beste bij jouw toepassing of project past? Onze specialisten kijken graag met je mee. Hierbij kunnen we de meting voor je installeren en in bedrijf nemen maar ook het onderhoud voor je uitvoeren. Ook bij vragen helpen we graag.