NO + NH3

Stikstof is een kleur- en reukloos gas dat overal om ons heen is. De stikstofuitstoot naar de lucht bestaat voornamelijk uit ammoniak (NH3, een verbinding van stikstof en waterstof) en NOx (stikstofoxiden, een verbinding van stikstof en zuurstof). Het is belangrijk dat de stikstofemissies aan bepaalde richtlijnen voldoen. Hiervoor is een meting van NO en NH3 noodzakelijk.

NO + NH3 | Multi Instruments

Waar komen NO en NH3 vandaan?

Stikstofoxiden (NOx) komen vooral vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Hierbij reageren zuurstof (O2) en stikstof (N2) met elkaar. De belangrijkste bronnen zijn het verkeer, energiecentrales, de industrie en scheepvaart. Verreweg de meeste ammoniak (NH3) komt vrij in de landbouw. En dan met name van dieren in de veeteelt. Een klein deel komt uit overige bronnen zoals de industrie, bouw en het verkeer.

Zowel NO als NH3 zijn schadelijk voor mens en milieu. Om dit probleem omtrent stikstof te begrijpen, zijn er drie termen belangrijk.

  1. Concentratie (hoeveel zit er in de lucht)
  2. Emissie (hoe komt het in de lucht)
  3. Depositie (hoe komt het op/in de grond)

Concentratie NO + NH3, wanneer is het schadelijk?

Wanneer er teveel stikstofoxiden in de lucht zitten, is dit schadelijk voor de gezondheid. Vooral mensen met longklachten en astma hebben hier last van. Ook teveel ammoniak is schadelijk voor mens en milieu. Beide componenten hebben dan ook een effect op de luchtkwaliteit, natuur en het klimaat. Om de concentratie van NO en NH3 te bepalen, is het allereerst belangrijk om te weten hoeveel er in de lucht komt. De uitstoot van deze stoffen heet ook wel emissie. De stikstofoxiden en ammoniak in de lucht komen uiteindelijk weer op de grond terecht. Dit heet stikstofdepositie.

Meting van NOx en NH3

Om ervoor te zorgen dat de waarden van NOx en NH3 aan de richtlijnen voldoen en de schade aan mens en milieu te beperken, is meten belangrijk. De concentratie, emissie en depositie worden gemeten met een daarvoor geschikt instrument. Hierbij wordt in kaart gebracht hoeveel ammoniak en stikstofoxiden er in de lucht zitten en hoeveel daarvan neerkomt op vegetatie en bodem. Dit is mogelijk met verschillende meetapparatuur.

Onze meetapparatuur

NOx en NH3 meten met een TDL analyzer

Onze TDL analyzer is een hoogwaardige analyzer voor een in-situ meting van stikstofoxide en ammoniak. Geschikt voor veiligheidstoepassingen en procescontrole. De analyzer is met name geschikt voor de regeling van een DeNox installatie. Naast dat deze analyzer de componenten los kan meten, is het ook mogelijk om te verhoudingen van NOx en NH3 tot elkaar te analyseren. En dat is waardevol. Als je weet hoeveel NOx er in je proces zit, kun je namelijk óók de injectie van NH3 regelen.

  • NO bereik: 0 – 5 ppmv tot 0 – 50 vol%
  • NH3 bereik: 0 – 5 ppmv tot 0 – 1000 ppmv
Bekijk product