Condensaat paneel

Condensaat paneel

De kwaliteit van water en stoom is van essentieel belang voor de bedrijfszekerheid van een ketelvoedingssysteem. Een hoge kwaliteit betekent immers lage onderhoud-,vervanging- en stookkosten, maar ook een verhoogde veiligheid voor de omgeving. Door het bepalen van pH waarde, geleidbaarheidswaarde en de concentratie opgeloste zuurstof is het mogelijk water en stoomkwaliteit vast te stellen. Door extreme procescondities kunnen metingen echter niet rechtstreeks in de leidingen of reservoirs plaatsvinden.

Multi Instruments Analytical B.V. ontwikkelde hiervoor een compact monstername-paneel. Deze panelen worden onder meer toegepast in elektriciteitscentrales en de petrochemische industrie om de concentraties zuren en zouten in o.a. het voedingswater nauwkeurig en snel te analyseren. Hierdoor kan tijdig worden ingegrepen om (aanzienlijke) beschadigingen door afzettingen, corrosieve invloeden en lekkages aan de installatie te voorkomen.

De systemen worden opgebouwd met onze eigen producten, zoals afsluiters en koelers. Wij hebben in ons leveringspakket door onszelf ontwikkelde koelers van 6, 12 en 15 meter. Dit betekent dat we stoomsamples aankunnen tot 250 Bar en 540 graden.