Waterstofsulfide - H2S

H2S is een giftig gas en enorm schadelijk voor mens en dier. Om gezondheidsrisico’s te beperken en aan de wettelijke grenswaarde te voldoen, is het belangrijk om H2S te meten.

Neem contact op
Grenswaarde H2S | Multi Instruments

Wat is waterstofsulfide (H2S)?

Waterstofsulfide is een chemische verbinding met de formule H2S. Het is een kleurloos, brandbaar en zeer toxisch gas met een sterke, onaangename geur. Vaak wordt deze beschreven als de geur van rotte eieren. Deze geur is alleen waar te nemen bij lage concentraties. Precies wat deze stof zo gevaarlijk maakt. Want hoe hoger de concentratie waterstofsulfide; hoe meer schadelijke effecten. Denk aan irritatie aan de ogen en luchtwegen en hoofdpijn. Het detecteren en meten van H2S is dan ook zeer belangrijk.

Waterstofsulfide wordt natuurlijk geproduceerd in verschillende processen, waaronder het ontbinden van organische stoffen in een zuurstofarme omgeving. Denk aan een moeras of modderige sloot. H2S is tevens een bijproduct van bepaalde industriële activiteiten, zoals olie- en aardgaswinning. Ook kan het voorkomen in afvalwaterinstallaties en rioleringen. De concentratie H2S wordt aangeduid in ppm. Doordat het gas zwaarder is dan lucht, blijft het gemakkelijk in gesloten ruimtes hangen.

De grenswaarde van H2S

Waterstofsulfide is giftig voor mensen en veroorzaakt een scala aan gezondheidseffecten. En daarom geldt er een wettelijke grenswaarde van H2S. Dit verwijst naar de maximale toegestane hoeveelheid waterstofsulfide in de lucht in een bepaalde omgeving, voordat het als schadelijk of gevaarlijk wordt beschouwd.

De specifieke grenswaarde van H2S varieert afhankelijk van de regelgeving en normen. Doorgaans ligt het limiet tussen 5 ppm (0,005%) en 20 ppm. Om gezondheid en veiligheid te waarborgen, is het essentieel om aan deze grenswaarde te voldoen. Hoe je dit doet? Meten is weten.

GasEye™ analyzer | Multi Instruments

H2S meten

H2S meten? Onze Airoptic TDL analyzer is de juiste keuze. Met dit meetinstrument ben je verzekerd van een betrouwbare meting om aan de grenswaarde H2S te voldoen.

 • H2S bereik:  0 – 200 ppmv / 0 – 50 vol%
 • Procestemperatuur: 0 – 550°C
 • Realtime detectie: responstijd minder dan 0,1 seconde
 • Hoge gevoeligheid: detectielimiet onder 2 ppmv per meter
 • In-situ monitoring: direct in het proces, geen monstervoorbereiding
 • Onderhoudsvrij: uitgerust met een zelfkalibrerende functie, geen veldkalibratie nodig
 • ATEX versie beschikbaar
Bekijk de analyzer

Méér dan H2S meten

Naast H2S meten, biedt een TDL analyzer óók de mogelijkheid om componenten tegelijk te meten en de verhouding tot elkaar te analyseren. Ook de verhouding H2S + O2 kan met deze analyzer gemeten worden.

 • Voorbeeld toepassingen: veiligheidsmonitoring, procescontrole
 • Voorbeeld industrieën: petrochemische industrie, olie en gas industrie
 • Concentratie meetbereik: 0 – 1 vol% / 0-100 vol%
 • Detectielimiet (LOD): 10 ppmv*m / 100 ppmv*m

Onze specialisten kijken graag met je mee welke analyzer het beste bij jouw project en industrie past.