Zwaveldioxide is een gevaarlijk gas dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Het gas, ook wel rotte-eierengas genoemd, heeft een sterk effect op het reukorgaan en levert problemen op voor mens, dier en natuur. Heel belangrijk dus, om SO2 te meten. Hoe je dat aanpakt? Dat vertellen we in dit blogbericht. Lees je mee?

Wat is zwaveldioxide precies?

Zwaveldioxide, ook wel bekend als SO2, is een geurloos gas met een scherpe, karakteristieke (zwavel)geur. Het is goed oplosbaar in water. Zwaveldioxide komt vrij bij het verbranden van zwavelhoudende fossiele brandstoffen zoals aardolie of steenkool. De stof wordt onder andere gebruikt voor de productie van zwavelzuur. Het is tevens één van de stoffen die bijdraagt aan smog.

Zwaveldioxide vs waterstofsulfide

Zwaveldioxide wordt vaak verward met waterstofsulfide, met name door de geur. Hoewel beide gassen gevaarlijk zijn en voor luchtvervuiling zorgen, zijn er wel degelijk verschillen. SO2 wordt veroorzaakt door het verbranden van zwavel. Er komt dan zuurstof bij en het gas zorgt voor luchtverontreiniging. Waterstofsulfide ontstaat door het verslechteren van zwaveleiwitten. Denk aan rotting in het riool of dood ongedierte.

Waar komt zwaveldioxide vrij?

Zoals benoemd komt zwaveldioxide vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Denk aan raffinaderijen, elektriciteitscentrales en industriële processen zoals ijzer- en staalproductie. Natuurlijke bronnen zijn vulkanische gassen en aardgas. In onze lucht is 95% van de SO2 echter afkomstig uit menselijke activiteiten.

De noodzaak van zwaveldioxide meten

Zwaveldioxide leidt tot luchtvervuiling. Voor een gezond woon- en werkklimaat is het daarom belangrijk om de concentratie zwaveldioxide in de lucht onder controle te houden. Hogere concentraties van SO2 in de lucht verergeren de klachten van mensen met ademhalingsproblemen, astma en chronische longziekten. Op dit moment is het SO2 niveau zo laag dat het vrijwel uitgesloten is dat er ernstige smog zal optreden.

De daggemiddelde grenswaarde voor SO2 is 125 µg/m3. De maximale uurgemiddelde waarde is 350 µg/m3. Om aan deze wettelijke grenswaarden te voldoen, is het belangrijk om zwaveldioxide te meten.

Zwaveldioxide meten, hoe werkt dat?

Voor het meten van zwaveldioxide is het belangrijk om een volledig beeld van de luchtkwaliteit te krijgen. Dit doe je door middel van monsternames, detectieapparatuur en een uitgebreide luchtanalyse. Wanneer het dag- of uurgemiddelde boven de vastgestelde grenswaarden komt, is het belangrijk om actie te ondernemen. Multi Instruments staat voor je klaar.

De beste SO2 meters

Een uitstekend instrument om zwaveldioxide te meten, is onze Airoptic TDL analyzer. Deze analyzer is namelijk niet alleen geschikt voor de monitoring voor SO2. Ook voor CO, O2, H2O, CH4, NO, H2… Zo kunnen we nog wel even doorgaan. De TDL analyzer is in staat om verschillende componenten tegelijk te meten en zélfs de verhoudingen tot elkaar te analyseren.

Ook deze analyser van Durag is zeer geschikt voor het detecteren van SO2. Het CEMS voldoet aan alle vereiste normen en is daarmee betrouwbaar en nauwkeurig. Daarnaast biedt de analyser zeer lage detectielimieten en lage onderhoudskosten.

Zwaveldioxide meten met Multi Instruments

Zwaveldioxide meten? Je bent bij Multi Instruments aan het juiste adres. Onze specialisten geven je graag meer informatie en kijken met je mee welke analyzer het meest geschikt is voor jouw project. Neem gerust contact met ons op voor een passend en vrijblijvend advies.