Rookgasanalyse: 5 veelgestelde vragen en antwoorden

Rookgasanalyse is een essentiële technologie voor verbrandingsprocessen. Het biedt waardevolle inzichten en helpt bij het handhaven van de luchtkwaliteit. Wat is een rookgasanalyse precies? Waarom is het zo belangrijk? En wat is de beste meter? We geven antwoord op 5 veelgestelde vragen. Lees snel verder.

 

1. Wat is een rookgasanalyse?

Een rookgasanalyse is het proces van het meten en analyseren van de samenstelling van verbrandingsgassen die vrijkomen uit industriële processen, energiecentrales en andere verbrandingstoepassingen. Het doel? Diepgaand inzicht krijgen in de samenstelling en concentraties van verschillende gassen.

 

2. Waarom is een rookgasanalyse zo belangrijk?

Rookgasanalyse is belangrijk om verschillende redenen. We sommen de belangrijkste op.

  • Emissiereductie. Er is een toenemende druk om de uitstoot van schadelijke gassen te verminderen en te voldoen aan strenge milieuvoorschriften. Een rookgasanalyse maakt het mogelijk om de uitstoot van verontreinigende stoffen te meten en te controleren.
  • Optimalisatie van processen. Door je verbrandingsprocessen te monitoren en analyseren, verbeter je de efficiëntie van apparatuur. Dit leidt tot een verhoogde energie-efficiëntie en lagere operationele kosten.
  • Veiligheid. De analyse speelt een grote rol bij het waarborgen van de veiligheid op de werkplek. Het identificeren van gevaarlijke gassen en het handhaven van veilige concentratieniveaus is van essentieel belang om de veiligheid te waarborgen.

 

3. Hoe werkt een rookgasanalyse?

Een rookgasanalyse wordt uitgevoerd met behulp van gespecialiseerde instrumenten en sensoren die monsters van verbrandingsgassen verzamelen en analyseren. Dit biedt gedetailleerde informatie over de samenstelling van de gassen en stelt je in staat om te begrijpen welke stoffen worden geproduceerd, in welke hoeveelheden en hoe deze bijdragen aan zowel de prestaties van je systemen als de naleving van wettelijke voorschriften.

 

4. Wat meet een rookgasanalyse meter?

Een rookgasanalyse meter is ontworpen om verschillende parameters van verbrandingsgassen te meten en analyseren. De metingen omvatten bijvoorbeeld het bepalen van de concentraties van koolstofmonoxide (CO), koolstofdioxide (CO2), stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SOx), (HCL) waterstofchloride; (CxHy) koolwaterstoffen (NH3 ammoniak )en zuurstof (O2). Deze gegevens zijn belangrijk om de verbrandingsprestaties te evalueren en te optimaliseren.

 

5. Wat is de beste rookgasanalyse meter?

De keuze voor de beste rookgasanalyse meter is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de specifieke toepassing en het gewenste meetbereik. Onze Dr Födisch MCA10 is een mooi voorbeeld. Deze rookgasanalyser is geschikt voor verschillende applicaties. Denk aan emissiecontrole in afvalverbrandingsinstallaties en raffinaderijen. De kenmerken? We sommen er een aantal op.

  • Extractieve meting van meerdere gascomponenten met één analysator
  • Bemonsteringssonde of analysator met taakinstelling testgas
  • Terugspoelfunctie bemonsteringssonde voor filterreiniging
  • Automatische meetpuntomschakeling

Meer weten? Of benieuwd welke rookgasanalyse meter het meest geschikt is voor jouw toepassing? We helpen je graag. Neem gerust contact met ons op.