Stoom en water zijn van essentieel belang in diverse industrieën. Denk aan energiecentrales, chemische fabrieken en raffinaderijen. SWAS speelt in deze industrieën een cruciale rol. Maar wat is SWAS precies? Waarom is dit systeem zo belangrijk? En hoe werkt het? In dit artikel geven we antwoord op je vragen. Lees snel verder.

 

Wat is SWAS?

SWAS staat voor stoom- en wateranalysesysteem. Het is een geavanceerd controlesysteem dat wordt gebruikt om de kwaliteit en de chemische samenstelling van stoom- en waterbronnen te bewaken en analyseren in industriële processen. Het hoofddoel van SWAS? Het waarborgen van de efficiëntie, veiligheid én betrouwbaarheid van systemen die afhankelijk zijn van stoom en water.

 

Waarom SWAS zo belangrijk is

  • Procesefficiëntie. In veel industriële processen is stoom een cruciaal element voor het genereren van energie, het verwarmen van vloeistoffen en het aandrijven van machines. Een optimale samenstelling van stoom is essentieel om de efficiëntie van deze processen te waarborgen. SWAS zorgt ervoor dat de stoomkwaliteit op het juiste niveau wordt gehouden.
  • Bescherming van apparatuur. Het gebruik van onzuiver water of stoom met een slechte kwaliteit kan leiden tot corrosie en andere vormen van schade aan apparatuur. SWAS helpt bij het identificeren van potentieel schadelijke stoffen en voorkomt zo vroegtijdige slijtage van kostbare apparatuur.
  • Veiligheid. Een onjuiste stoom- en waterkwaliteit kan leiden tot gevaarlijke situaties, zoals explosies of lekkages. SWAS monitort de parameters continu en grijpt in als er afwijkingen worden gedetecteerd. Hierdoor wordt de veiligheid van de installatie en het personeel gewaarborgd.

 

Hoe werkt SWAS?

SWAS bestaat uit een reeks sensoren en analytische instrumenten die continu metingen uitvoeren op stoom- en watermonsters. Deze metingen omvatten parameters zoals pH, geleidbaarheid, opgeloste zuurstof, silica en natrium. Het werkt zo.

  1. Monstername. SWAS-systemen nemen periodiek of continu monsters van het stoom- en watercircuit, die vervolgens naar het analysegedeelte worden getransporteerd.
  2. Analyse. De monsters worden geanalyseerd op verschillende eigenschappen. Dit kan gebeuren met behulp van spectrometers, chromatografen, elektroden en andere analytische instrumenten.
  3. Datainterpretatie. De gemeten gegevens worden geïnterpreteerd door het SWAS-systeem. Worden er afwijkingen of ongewenste veranderingen in de samenstelling gedetecteerd? Dan worden er waarschuwingen geactiveerd.
  4. Maatregelen nemen. Op basis van de analyseresultaten kan het SWAS-systeem automatisch corrigerende maatregelen initiëren.

 

Aan de slag met Multi Instruments

Eén ding is zeker. Een stoom- en wateranalysesysteem (SWAS) is onmisbaar voor industrieën die afhankelijk zijn van stoom en water voor hun processen. Wij staan voor je klaar. Met ons geavanceerde SWAS-paneel heb je de kwaliteit van water en stoom volledig onder controle. Plug-and-play, gemakkelijk uit te breiden en er zijn meerdere configuraties mogelijk, afhankelijk van je wensen.

Heb je nog vragen of wil je direct aan de slag? Wij staan voor je klaar. Neem contact met ons op en we bespreken de mogelijkheden.