Meet Nitriet en Nitraat

Rioolwater wordt gecontroleerd via een waterzuiveringsinstallatie. Ook Nitriet en Nitraat komen daarbij aan bod. Echter zijn er een aantal uitdagingen waar je tegenaan loopt bij het meten van deze parameters. Wij helpen je.

Uitdagingen bij metingen

In de meeste gevallen wordt Nitraat NO3 optisch gemeten. De wet van Lambert Beer wordt hierbij gehandhaafd. De meeste systemen in de markt meten over een vrij breed golflengtegebied in het UV. Maar wat als er ook een hoge concentratie Nitriet aanwezig is? Nitriet NO2 geeft namelijk ook een hoge absorptie in het UV-gebied.

Bij een standaard systeem met UV-absorptie kan de uitgelezen waarde van Nitraat sterk afwijken van de werkelijke waarde door de beïnvloeding van aanwezig Nitriet. Indien we niet de juiste sensortechniek gebruiken gaat dit mis. Bij verhoogde Nitriet concentratie kan de meetwaarde van Nitraat tientallen procenten afwijken van de werkelijke waarde.

Waterzuiveringsinstallatie: de technische oplossing

Multi Instruments biedt de oplossing. Een systeem met de juiste techniek én software. Ons systeem meet namelijk bij elke meting spectraal in het gewenste golflengtegebied. De smalle resolutie van 0,8 nm biedt het belangrijke onderscheid van de twee parameters.

De bijpassende software is volledig uitgedacht en is in staat onderscheid te maken tussen Nitriet en Nitraat. Het geeft de juiste waarde nauwkeurig weer. Daar waar dit systeem spectraal meet in het UV-gebied tussen 200 en 360 nm, worden er nog andere belangrijke parameters berekend. Denk aan het berekenen van CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik).

Stuur het zuiveringsproces op meetwaarde en realiseer een optimale waterzuiveringsinstallatie

In Duitsland zijn de eerste waterzuiveringsinstallaties volledig geautomatiseerd met de spectrale sensor. Het systeem meet in de afvoer van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nitriet om de beluchting van de biologie te regelen. Zodra Nitriet op een hogere schaal wordt gedetecteerd, voegt het regelsysteem een langere beluchting fase in. Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem contact met ons op!