Waterzuivering

Eerder schreven we over het besparen van energie en bedrijfskosten bij afvalwaterzuivering. Vandaag gaan we verder in op het onderwerp waterzuivering en vertellen we over de impact op het milieu. Benieuwd hoe vervuiling terechtkomt in het water en hoe dat wordt opgelost? Lees dan verder.

Het waterzuiveringsproces en de parameters

Via ons riool en het afvalwater van bedrijven worden enorme grote hoeveelheden vervuild water geproduceerd. Gebruikt water van bedrijven en huishoudelijk afvalwater komen met organische stof, stikstof en fosfor in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) terecht.

In een RWZI wordt water gereinigd. Tijdens zo’n waterzuiveringsproces worden diverse parameters gemeten. Ook onze analysesystemen doen dat. Wij meten:

Waterverontreiniging en het ecosysteem

Vooral troebelheid en zwevende stoffen hebben een grote impact op het milieu. Het maximaliseren van de helderheid van water in een beek, rivier of oceaan is dan ook een essentiële vereiste voor een gezond en evenwichtig ecosysteem. Hoe helderder het water, hoe groter het vermogen van licht om door te dringen tot waterplanten. Die planten genereren de zuurstof die nodig is voor het waterleven.

Deeltjes die groter zijn dan twee micron worden beschouwd als totaal zwevende deeltjes (TSS). Deze deeltjes bevatten slib, sediment, bacteriën, klei, algen en niet-bezinkbare vaste stoffen. Elk zwevend deeltje beïnvloedt de overgang van licht door water. En hoewel sommige deeltjes na verloop van tijd zelf verdwijnen blijven er ook een aantal in het water hangen.

De beïnvloeding van het zuurstofniveau in water

Bij gemeentelijke en afvalwatertoepassingen komen enorm grote hoeveelheden zwevende deeltjes voor. U kunt zich vast voorstellen dat dat een flinke impact heeft op de onderwaterwereld. De zwevende deeltjes verminderen namelijk het zuurstofniveau dat zo hard nodig is om het ecosysteem in stand te houden.

De deeltjes hopen zich op, verspreiden het daglicht en zorgen ervoor dat licht moeilijker bij de waterplantjes komt. Er is minder ruimte voor fotosynthese en waterplanten hebben moeite om zuurstof te produceren. Juist die zuurstof is nodig om het onderwaterleven gezond te houden. Denk aan vissen, amfibieën en waterinsecten, zij hebben zuurstof nodig om te overleven.

Waterzuivering door bacteriën

In water komen ook verschillende vormen van stikstof voor. Denk aan:

  • Organisch stikstof
  • Ammonium
  • Ammoniak
  • Nitriet
  • Nitraat

Ammonium is een stof die vrijkomt bij de afbraak van stikstofhoudende organische verbindingen zoals eiwitten. Ammonium wordt door de meeste planten gebruikt als anorganische stikstofbron. In niet-vervuilde wateren is het ammoniumgehalte dan ook erg laag.

Vrije ammoniak kan voor waterdieren giftig zijn. Bij een pH van minder dan 7,0 is het gehalte aan vrije ammoniak echter zeer klein. In dit geval zetten bacteriën ammonium om in nitriet, de nitriet wordt vervolgens omgezet in nitraat.

Nitraten vormen voedingsstoffen voor planten. Deze nitrificatie vraagt om veel zuurstof. Het meten van het ammoniumgehalte is erg nuttig om zowel het ammoniumgehalte als de zuurstofhuishouding in de gaten te houden. Voor het nitrificeren van 1 mg ammonium is maar liefst 4,6 mg zuurstof nodig.