Kwik (Hg) is een chemisch element dat vloeibaar wordt bij kamertemperatuur. Bij verdamping komt er een giftige stof vrij. Deze uitstoot is erg schadelijk voor mens en milieu. Als stookinstallatie ben je daarom verplicht om de kwikemissie te beperken. Hoe je dat aanpakt? Door kwik te meten. We vertellen je er meer over in dit blogbericht. Lees snel verder.

Wat is kwik?

Kwik is een zwaar metaal dat al in lage doseringen toxisch is. Het is daarom een Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS). Zo’n 40% van de kwikemissie is afkomstig van het verbranden van kolen. Heel belangrijk dus, om als stookinstallatie of andere industriële toepassing de uitstoot van kwik te beperken.

Grote stookinstallaties zijn verplicht om kwik twee keer per jaar te meten. Bij steen- of bruinkool geldt een jaarlijkse meting als er geen emissiegrenswaarde geldt.

Regelgeving omtrent kwik

Eén ding staat vast. De verspreiding van kwik moet worden tegengegaan. Daarom is er zowel nationaal als internationaal beleid om het gebruik van kwik te weren en de emissies te beperken. Zo is in 2017 het Verdrag van Minamata in werking getreden. Dit verdrag beperkt de winning van kwik, de (internationale) handel én het gebruik van kwik in producten en productieprocessen. Daarnaast stelt het verdrag regels voor de beheersing van emissie en industriële processen en de verwerking van kwikhoudend afval.

Kwik: meten is weten

Om de schade voor mens en milieu te beperken en aan de strenge regelgeving te voldoen, hebben elektriciteitscentrales, stookinstallaties (afvalenergiecentrales, AEC) en andere industriële toepassingen behoefte aan goede en betrouwbare metingen van kwik. Door de chemische reacties en verontreiniging die kwik met zich meebrengt, is dit een uitdaging. Daarnaast hebben de meeste systemen veel onderhoud nodig en geven ze geen betrouwbare resultaten. Onze kwikmeters zijn anders.

Kwik meten met de juiste apparatuur

Onze QAL1 gecertificeerde analysers zijn geschikt voor een betrouwbare en nauwkeurige kwikmeting. De beste meter? Dat moet onze MERCEM300Z zijn. Hiermee kun je kwik meten in rookgassen. Zelfs binnen de kleinste meetbereiken biedt de analyser een torenhoge betrouwbaarheid. Dankzij de robuuste behuizing is de kwik meter zeer geschikt voor industriële toepassingen. De voordelen? We sommen er een aantal op.

  • Lage bedrijfskosten
  • Minimale onderhoudskosten
  • Betrouwbare resultaten van de kwikmeting
  • Stabiele meetresultaten, zelfs in moeilijke omgevingsomstandigheden
  • Zeer gebruiksvriendelijk

Toepassingen van de MERCEM300Z

Niet alleen de voordelen van deze kwik meter zijn bijna eindeloos. Ook de toepassingen en applicaties. Wij weten zeker: ook voor jouw toepassing is deze meter geschikt.

  • Afvalverbrandingsinstallaties (AEC)
  • Verbrandingsinstallaties van zuiveringsslib
  • Verbrandingsinstallaties van gevaarlijk (chemisch) afval
  • Verontreinigende grondverwerking installaties

Kwik meten met Multi Instruments

Benieuwd naar de beste kwik meter voor jouw toepassing? Wij staan voor je klaar. Vraag een offerte aan of plan een afspraak voor een passend en vrijblijvend advies.