Fijnstof is een containerbegrip voor alle zwevende stofdeeltjes kleiner dan 10 micrometer (0,001 centimeter). Hoewel fijnstof zo klein is dat je het met het blote oog niet kunt zien, heeft het wel degelijk een negatieve invloed op de luchtkwaliteit. Als stookinstallatie of thermische reinigingsinstallatie dien je daarom te voldoen aan meetverplichtingen. Op die manier monitor je de emissie en blijft de luchtkwaliteit in Nederland zo goed mogelijk. Wat deze meetverplichtingen zijn en hoe je hieraan voldoet? Lees snel verder.

Hoe ontstaat fijnstof?

In Nederland is ongeveer de helft van al het fijnstof van natuurlijke oorsprong. Zeezout of bodemstof, bijvoorbeeld. De andere helft wordt door de mens geproduceerd, onder andere in de industrie. Fijnstof bestaat hierbij uit primaire en secundaire deeltjes.

  • Primair fijnstof ontstaat door wrijving, vermaling of verbranding. Het komt direct als stofdeeltjes in de lucht.
  • Secundair fijnstof ontstaat in de lucht doordat gasvormige stoffen zoals ammoniak, zwaveldioxide en stikstofoxiden binden tot zouten. Doordat dit pas in de lucht ontstaat, verspreidt het zich over een groter gebied dan primair fijnstof.

Fijnstof en totaal stof

Fijnstof maakt deel uit van totaal stof (TSP). Totaal stof is een verzamelnaam voor al het zwevend stof, ongeacht de grootte van de deeltjes. Hieronder vallen grof stof (met een deeltjesgrootte groter dan 10 micrometer) en fijnstof (met een deeltjesgrootte kleiner dan 10 micrometer).

De concentratie fijnstof verminderen

Hoe meer fijnstof; hoe slechter de luchtkwaliteit. In 2008 heeft de Europese Unie daarom emissiegrenswaarden vastgelegd. In Nederland zijn er diverse maatregelen genomen om de emissie en daarmee ook de concentratie fijnstof te verlagen. Dankzij deze maatregelen is de hoeveelheid fijnstof in Nederland de afgelopen jaren gedaald. Tegenwoordig zit er zo’n 25 procent minder fijnstof in de lucht dan in de jaren 90.

Fijnstof meten met een CEMS

Om bij te dragen aan de vermindering van de concentratie fijnstof, dien je als grote installatie onder de vastgestelde emissiegrenswaarden te blijven. Voor de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden, koolmonoxide en totaal stof is continu meten verplicht. Wij bieden hiervoor diverse CEMS (Continuous Emission Monotorizing System) analysers aan. Zo realiseerden we bijvoorbeeld een CEMS voor de bepaling van fijnstof voor een thermische reinigingsinstallatie.

Kwaliteitsborging

Bij deze geautomatiseerde meetsystemen is de kwaliteitsborging van de metingen belangrijk. Onze analysers en werkwijze voldoen dan ook aan alle normen die gesteld worden in de NEN-EN14181 ‘Emissies van stationaire bronnen – kwaliteitsborging van geautomatiseerde systemen’. Kies je voor een CEMS van Multi Instruments? Dan voldoet je meetsysteem aan de gestelde eisen. Over betrouwbaar gesproken.

In de kwaliteitsborging onderscheiden we vier verschillende stappen.

  • Qal 1: de kwaliteitsborging bij de installatie van het systeem
  • Qal 2: de vijfjaarlijkse kalibratie van het systeem met een parallelmeting
  • Qal 3: de regelmatige controle van het systeem door de gebruiker
  • AST: de jaarlijkse controle kalibratiefunctie met een parallelmeting

Fijnstof meten?

Op zoek naar het beste CEMS voor jouw toepassing? Je bent bij Multi Instruments aan het juiste adres. We geven je graag advies, installeren de meting en voeren het onderhoud uit. Zo zorgen wij dat je onder de emissiegrenswaarden blijft én dat je meetsysteem aan alle vastgestelde eisen voldoet. Heb je nog vragen of wil je graag de mogelijkheden bespreken? Neem gerust contact met ons op.